HCL nr.66 din 28.12 2016 privind alegerea Presedintelui de sedinta ian.-martie 2017.

HCL nr.65 din 28.12.2016 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016.

HCL nr.64 din 13.12.2016 cu privire la organizarea retelei scolare pt. anul scolar 2017-2018.

HCL nr.63 din 13.12.2016 cu privire la stabilirea taxei speciale de salubrizare.

HCL nr.62 din 23.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.Dispozitia nr.61 din 13.12.2016 privind marirea capital SC PRESTARI SERVICII SRL 48 800 lei.

HCL nr.60 din 13.12.2016 cu privire la alocarea sumei de 11 300 lei-pom craciun.

HCL nr. 59 din 23.11.2016 cu privire la modificarea indicatori Camin Cultural Vizantea-Razaseasca.

HCL nr. 58 din 23.11.2016 cu privire la imputernicire Primar-rezervare denumire la serv.apa

HCL nr. 57 din 23.11.2016 privind stabilirea tarifelor inchiriere utilaje catre SC.PRESTARI SERVICII.

HCL nr. 56 din 23.11.2016 privind aprobarea criteriilor,procedurilor,atributiilor administratorului public

HCL nr.55 din 23.11.2016 privind ocuparea functiilor publice anul 2017.

HCL nr.54 din 23.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale anul 2017.

HCL nr.53 din 23.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si speciale pe 2017.

HCL nr.52 din 19.10.2016 privind completare statut SC PRESTARI SERVICII SRL.

HCL nr.51 din 19.10.2016 cu privire la rectificarea bugetului local pe 2016.

HCL nr.50 din 22.09.2016 privind predarea amplasamentului Camin Cultural-Minist.Dezv.regionale.

HCL nr.49 din 22.09.2016 cu privire la aprobare proiect Prevenirea parasirii timpurie a Scolii.

HCL nr.48 din 22.09.2016 cu privire la alegerea Presedinte de sedinta oct.-dec. 2016

HCL nr.47 din 22.09.2016 privind aprobarea regulamentului de curatenie.

HCL nr.46 din 22.09.2016 privind desemnare Vatafu Vasile la SC PRESTARI SERVICII SRL.

HCL nr. 45 din 22.09.2016 privind rectificarea bugetului local .

HCL nr.44 din 22.09.2016 privind aprobarea contului de executie a bugetului local trim.2.

HCL nr.43 din 01.09.2016 cu privire la rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe 2016.

HCL nr.42 din 23.08 .2016 privind reprezentarea Primarului AGA Vrancea curata.

HCL nr.41 din 23.08.2016 cu privire la dezmembrarea suprafetei de teren Vizantea-Razaseasca.

HCL nr.40 din 19.08.2016 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate -proiect Camin Cultural

HCL nr.39 din 19.082016 privind imputernicire primar-modernizare drumuri comunale si pod

HCL nr.38 din 06.08.2016 privind alegerea viceprimarului

HCL nr.37 din 06.08.2016 cu privire la aprobarea asigurarii cofinantare pentru drumuri comunale si pod DC63

HCL nr.36 din 06.08.2016 cu privire la aprobarea Indicatori Modernizare,Drumuri Comunale si pod DC63

HCL nr.35 din 06.08.2016 privind achizitionarea unui camion autobasculanta capacitate peste 7,5 tone din categoria folosit.

HCL nr. 34 din 06.08.2016 privind infiintarea,functionarea si dezvoltarea ,,SC PRESTARI SERVICII’

HCL nr. 33 din 06.08.2016 cu privire la aprobarea propunerilor de atribuire in proprietatea unor cetateni din comuna,unele terenuri proprietatea statului.

HCL nr. 32 din 06.08.2016 cu privire la rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016

HCL nr.31 din 06.08 2016 cu privire la validarea mandatului de consilier local al domnului Sandru Carmen

HCL nr. 30 din 25.07.2016 cu privire la modificarea suprafetei de teren pentru colectare deseuri

HCL nr. 29 din 09.07.2016 privind imputernicirea primar investitie canalizare si statie de epurare

HCL nr.27 din 09.07.2016 cu privire la stabilirea indemnizatiei consilierilor locali,precum si la sedintele consilierilor de specialitate ale acestuia.

HCL nr. 26 din 09.07.2016 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Vizantea-Livezi, judetul Vrancea

Sari la conținut