HCL nr. 1 din 29.01.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobare organigrama si a statului de functii

HCL nr. 2 din 29.01.2020 privind desemnarea a 2 reprezentanti ai CL in comisia de evaluare pentru evaluare performantelor profesionale ale secretarului general

HCL nr. 3 din 29.01.2020 privind aprobarea si actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 4 din 29.01.2020 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pt 2020

HCL nr. 5 din 29.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe 2020 benef. Lg. 4162001

HCL nr. 6 din 29.01.2020 privind aderarea comunei la SNCR din Romania

HCL nr. 7 din 29.01.2020 cu privire la executia bugetara si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 2019

HCL nr. 8 din 29.01.2020 privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pe 2020

HCL nr 9 din 29.01.2020 privind executia bugetara si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bug. la SC PRESTARI (2)

HCL nr. 10 din 29.01.2020 privind aprobarea bugetului la SC PRESTARI SERVICII pe 2020

HCL nr. 11 din 29.01.2020 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 387 m.p. teren.

HCL nr 12 din 29.01.2020 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 486619.09.2017 -cu SC EXTER BUSINESS CONSULT SRL

HCL nr. 13 din 29.01.2020, privind alegerea presedintelui de sedinta pt. urmatoarele 3 luni

HCL nr. 14 din 29.01.2020 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurat de asist. personali pe sem. II pe 2019

HCL nr. 15 din 20.02.2020 privind completarea bugetului local priv.HCL nr. 8 din 29.01.2020

HCL nr. 16 din 20.02.2020 privind aprobarea propunerii calificativ performante profesionale secretar general.

HCL nr.17 din 20.02.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al SVSU din oct., noiembrie, decembrie 2019

HCL 18 din 20.02.2020 privind aprobare inchiriere prin licitatie publica suprafata de 9,71 ha teren

HCL nr. 19 din 20.02.2020 privind constituirea serviciului public de asistenta sociala