HCL nr. 1 din 29.01.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobare organigrama si a statului de functii

HCL nr. 2 din 29.01.2020 privind desemnarea a 2 reprezentanti ai CL in comisia de evaluare pentru evaluare performantelor profesionale ale secretarului general

HCL nr. 3 din 29.01.2020 privind aprobarea si actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 4 din 29.01.2020 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pt 2020

HCL nr. 5 din 29.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe 2020 benef. Lg. 4162001

HCL nr. 6 din 29.01.2020 privind aderarea comunei la SNCR din Romania

HCL nr. 7 din 29.01.2020 cu privire la executia bugetara si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 2019

HCL nr. 8 din 29.01.2020 privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pe 2020

HCL nr 9 din 29.01.2020 privind executia bugetara si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bug. la SC PRESTARI (2)

HCL nr. 10 din 29.01.2020 privind aprobarea bugetului la SC PRESTARI SERVICII pe 2020

HCL nr. 11 din 29.01.2020 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 387 m.p. teren.

HCL nr 12 din 29.01.2020 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 486619.09.2017 -cu SC EXTER BUSINESS CONSULT SRL

HCL nr. 13 din 29.01.2020, privind alegerea presedintelui de sedinta pt. urmatoarele 3 luni

HCL nr. 14 din 29.01.2020 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurat de asist. personali pe sem. II pe 2019

HCL nr. 15 din 20.02.2020 privind completarea bugetului local priv.HCL nr. 8 din 29.01.2020

HCL nr. 16 din 20.02.2020 privind aprobarea propunerii calificativ performante profesionale secretar general.

HCL nr.17 din 20.02.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al SVSU din oct., noiembrie, decembrie 2019

HCL 18 din 20.02.2020 privind aprobare inchiriere prin licitatie publica suprafata de 9,71 ha teren

HCL nr. 19 din 20.02.2020 privind constituirea serviciului public de asistenta sociala

HCL nr. 20 din 31.03.2020 privind rectificarea bugetului local pe 2020

HCL nr. 21 din 31.03.2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici Proiect ,,Infiintare Centru Social de zi si unitate de ingrijire la domiciliu”

HCL nr. 22 din 31.03.2020 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor

HCL nr. 23 din 31.03.2020 privind aprobarea procedurii de convocare a Consiliului Local, pe durata starii de urgenta prin utiliz. mijloacelor electronice de comunicare

HCL nr. 24 din 31.03.2020 privind aprobarea rep.si modif. limitei de proprietate a imob. inscris in CF nr.51446 in supraf. de 469 mp

HCL nr. 25 din 31.03.2020 priv. aprobarea impl. pr.,,Dezv. sist. de asist. sociala si comb. saracie si a excluziunii sociale

HCL nr. 26 din 09.04.2020 privind aprobare SF si indicatori tehnico-economici punere in siguranta drumuri calamitate

HCL nr. 27 din 09.04.2020 privind modificare HCL nr.33.26.07.2019 si a HCL nr.1.29.01.2020 si a statului de functii si a organigramei

HCL nr.28 din 09.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei

HCL nr. 29 din 29.04.2020-privind predarea catre MLPDA prin CNI-S.A.- a unui numar de 2 amplasamentept. obiectv de inv. ,,Construire baza de tratament”

HCL nr. 30 din 29.04.2020 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. inv. ,,Construire baza de tratament”

HCL nr. 31 din 29.04.2020-privind achizitionarea de tablete pentru elevii Scolii Vizantea-Razaseasca.

HCL nr. 32 din 29.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici-buget local pt obiectiv de investitii,,Construire Camin Cultural”, in sat Vizantea-Razaseasca

HCL nr. 33 din 28.05.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor TE-SF-Refacere pod provizoriu

HCL nr. 34 privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale 2020.

Hotararea nr. 35 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe 2020

Hotararea nr. 36 din 10.06.2020 privind participarea ca beneficiar a Comunei VL in vederea depunerii unei cereri de finantare si aprobare proced. de select. parteneri

HCL nr. 37 din 31, privind alegerea Presedintelui de sedinta Marasteanu Fanica.06.2020

HCL nr. 38 din 31.07.2020 privind predarea catre MLPDA prin CNI SA-3 amplasamente

HCL nr 39 din 31.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. inv. ,,Punere in siguranta drumuri calamit.

HCL nr. 40 din 31.07.2020 privind aprobare raport activit. desf. de asist. personali ai pers. cu handicap

HCL nr. 41 din 31.07.2020 privind modificarea denumirii comp. de protectie si asist. sociala din HCL 19. 20.02.20

HCL nr. 42 din 31.07.2020 privind rectificare buget local pe 2020

HCL nr. 43 din 21.08.2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a creditelor pt pr. fin. prin masura 19.2

HCL nr. 44 din 21.08.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-ecinomici -pt obiectiv de investitie ,,Desfiintare si construire Camin Cultural sat Vizantea-manastirteasca”

HCL nr. 45 din 21.08.2020 privind obtinere acord de principiu invest. reabil. si ext. sist. alim. cu apa

HCL nr. 46 din 17.09.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 47 din 17.09.2020 privind aprobarea sumei de 60.000 lei necesara achizitie deb materiale pt. prevenirea si comb. efectelor pandemiei de Covid 19.

HCL nr. 48 din 17.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PT pt. obiectiv de investitii Refacere pod provizoriu calamitat.

HCL nr. 49 din 17.09.2020 privind scoaterea din evidenta contabila a Consiliului Local , din contul 231 ,, Imobilizari corporale in curs de executie

HCL nr.50 din 17.09.2020 privind marirea capitalului social la SC PRESTARI SERVICII Viz. Livezi SRL