HCL nr. 1 din 29.01.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobare organigrama si a statului de functii

HCL nr. 2 din 29.01.2020 privind desemnarea a 2 reprezentanti ai CL in comisia de evaluare pentru evaluare performantelor profesionale ale secretarului general

HCL nr. 3 din 29.01.2020 privind aprobarea si actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

HCL nr. 4 din 29.01.2020 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pt 2020

HCL nr. 5 din 29.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe 2020 benef. Lg. 4162001

HCL nr. 6 din 29.01.2020 privind aderarea comunei la SNCR din Romania

HCL nr. 7 din 29.01.2020 cu privire la executia bugetara si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 2019

HCL nr. 8 din 29.01.2020 privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pe 2020

HCL nr 9 din 29.01.2020 privind executia bugetara si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al bug. la SC PRESTARI (2)

HCL nr. 10 din 29.01.2020 privind aprobarea bugetului la SC PRESTARI SERVICII pe 2020

HCL nr. 11 din 29.01.2020 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 387 m.p. teren.

HCL nr 12 din 29.01.2020 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 486619.09.2017 -cu SC EXTER BUSINESS CONSULT SRL

HCL nr. 13 din 29.01.2020, privind alegerea presedintelui de sedinta pt. urmatoarele 3 luni

HCL nr. 14 din 29.01.2020 privind aprobarea Raportului de activitate desfasurat de asist. personali pe sem. II pe 2019

HCL nr. 15 din 20.02.2020 privind completarea bugetului local priv.HCL nr. 8 din 29.01.2020

HCL nr. 16 din 20.02.2020 privind aprobarea propunerii calificativ performante profesionale secretar general.

HCL nr.17 din 20.02.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al SVSU din oct., noiembrie, decembrie 2019

HCL 18 din 20.02.2020 privind aprobare inchiriere prin licitatie publica suprafata de 9,71 ha teren

HCL nr. 19 din 20.02.2020 privind constituirea serviciului public de asistenta sociala

HCL nr. 20 din 31.03.2020 privind rectificarea bugetului local pe 2020

HCL nr. 21 din 31.03.2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici Proiect ,,Infiintare Centru Social de zi si unitate de ingrijire la domiciliu”

HCL nr. 22 din 31.03.2020 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor

HCL nr. 23 din 31.03.2020 privind aprobarea procedurii de convocare a Consiliului Local, pe durata starii de urgenta prin utiliz. mijloacelor electronice de comunicare

HCL nr. 24 din 31.03.2020 privind aprobarea rep.si modif. limitei de proprietate a imob. inscris in CF nr.51446 in supraf. de 469 mp

HCL nr. 25 din 31.03.2020 priv. aprobarea impl. pr.,,Dezv. sist. de asist. sociala si comb. saracie si a excluziunii sociale

HCL nr. 26 din 09.04.2020 privind aprobare SF si indicatori tehnico-economici punere in siguranta drumuri calamitate

HCL nr. 27 din 09.04.2020 privind modificare HCL nr.33.26.07.2019 si a HCL nr.1.29.01.2020 si a statului de functii si a organigramei

HCL nr.28 din 09.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei

HCL nr. 29 din 29.04.2020-privind predarea catre MLPDA prin CNI-S.A.- a unui numar de 2 amplasamentept. obiectv de inv. ,,Construire baza de tratament”

HCL nr. 30 din 29.04.2020 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. inv. ,,Construire baza de tratament”

HCL nr. 31 din 29.04.2020-privind achizitionarea de tablete pentru elevii Scolii Vizantea-Razaseasca.

HCL nr. 32 din 29.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici-buget local pt obiectiv de investitii,,Construire Camin Cultural”, in sat Vizantea-Razaseasca

HCL nr. 33 din 28.05.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor TE-SF-Refacere pod provizoriu

HCL nr. 34 privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale 2020.

Hotararea nr. 35 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe 2020

Hotararea nr. 36 din 10.06.2020 privind participarea ca beneficiar a Comunei VL in vederea depunerii unei cereri de finantare si aprobare proced. de select. parteneri

HCL nr. 37 din 31, privind alegerea Presedintelui de sedinta Marasteanu Fanica.06.2020

HCL nr. 38 din 31.07.2020 privind predarea catre MLPDA prin CNI SA-3 amplasamente

HCL nr 39 din 31.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. inv. ,,Punere in siguranta drumuri calamit.

HCL nr. 40 din 31.07.2020 privind aprobare raport activit. desf. de asist. personali ai pers. cu handicap

HCL nr. 41 din 31.07.2020 privind modificarea denumirii comp. de protectie si asist. sociala din HCL 19. 20.02.20

HCL nr. 42 din 31.07.2020 privind rectificare buget local pe 2020

HCL nr. 43 din 21.08.2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a creditelor pt pr. fin. prin masura 19.2

HCL nr. 44 din 21.08.2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-ecinomici -pt obiectiv de investitie ,,Desfiintare si construire Camin Cultural sat Vizantea-manastirteasca”

HCL nr. 45 din 21.08.2020 privind obtinere acord de principiu invest. reabil. si ext. sist. alim. cu apa

HCL nr. 46 din 17.09.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL nr. 47 din 17.09.2020 privind aprobarea sumei de 60.000 lei necesara achizitie deb materiale pt. prevenirea si comb. efectelor pandemiei de Covid 19.

HCL nr. 48 din 17.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PT pt. obiectiv de investitii Refacere pod provizoriu calamitat.

HCL nr. 49 din 17.09.2020 privind scoaterea din evidenta contabila a Consiliului Local , din contul 231 ,, Imobilizari corporale in curs de executie

HCL nr.50 din 17.09.2020 privind marirea capitalului social la SC PRESTARI SERVICII Viz. Livezi SRL

HCL nr. 51 din 25.09.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre ABA-Siret, pt. realiz. proiect de inv.,, Refacere pod provizoriu”

HCL nr. 52 din 25.09.2020 privind modificarea Statutului Societatii la SC PRESTARI SERVICII SRL

HCL nr. 53 din 31.10.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei pentru lunile oct., noiembrie si decembrie

HCL nr. 54 din 31.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Vizantea-Livezi

HCL nr. 55 din 31.10.2020 privind alegerea viceprimarului

HCL nr. 56 din 31.10.2020 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii

HCL nr. 57 din 31.10.2020 desemnare Primar in ADI Vrancea Curata.

HCL nr. 58 din 31.10.2020 priv. desemnarea a 2 reprez. in Consil. de Administratie al Scolii Generale Viz. Razaseasca.

HCL nr. 59 din 19.11.2020 privind rectificarea bugetului local pe 2020

HCL 60 din 19.11.2020 privind achizitionarea prin transfer gratuit de la MAI

HCL 61 din 19.11.2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe 2021

HCL 62 din 19.11.2020 privind acordarea unui sprijin financiar catre Parohia Romano Catolica, real. inv. ,,Constr. muzeu atelier’

‘HCL 63 din 19.11.2020 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pt. ob. inv. ,,Extindere si moder. sist. alim. cu apa si inf. sist. de canalizare’

HCL 64 din 19.11.2020 privind obtinerea acordului de principiu pt inv. ,,Constr. sala de sport ” in Vizantea-Razaseasca

HCL 65 din 19.11.2020 privind obtinere acord de principiu pt. inv. ,, Modernizare strazi in Comuna Vizantea Livezi”

HCL 66 din 19.11.2020 privind achizitionarea unui numar de 30 tablete pentru elevii scolii gimnaziale Vizantea-Razaseasca

HCL nr. 67 din 19.11.2020 privind aprobarea Proiectului privind reteaua scolara pt 2021-2022

HCL 68 din 19.11.2020 priv. aprobare Regulament de org. si functionare aparat de specialitate al primarului

HCL 69 din 19.11.2020 privind aprobarea efectuarii unor lucrari de intretinere a albiei cursurilor de apa in zone care necesita lucrari urgente in colaborare cu SGA

HCL nr. 70 din 17.12.2020 priv. aprobare inv. dom public

HCL nr. 71 din 17.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe 2020

HCL nr. 72 din 17.12.2020 privind aprobarea sumei de 15.000 lei pt. org. pom de iarna pt copii

HCL nr. 73 din 17.12.2020 priv. reziliere Contract de concesiune nr. 423730.11.2005 incheiat cu Mititelu Radu.

HCL nr. 74 din 17.12.2020 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 406 m.p. doamnei Nagit Ana Maria, cf. LG. 15.2003.

HCL nr. 75 din 17.12.2020 privind aprobarea prelungirii termenului prevazut in contractului de concesiune incheiat cu SC FUNGUS PRODUCTS SRL

HCL nr. 76 din 17.12.2020 privind infiintarea si organizarea serviciului public de alimentare cu apa al com. Vizantea-Livezi

HCL nr. 77 din 17.12.2020 privind aprobarea exploatarii cantitatii de 13 mc masa lemnoasa din propr. com. Vizantea-Livezi

HCL nr. 78 din 17.12.2020 privind obtinere acord de principiu pt inv. Infiintare Retea inteligenta de distib. gaze naturale in com. Vizantea-Livezi

HCL nr. 79 din 23.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe 2020 (2)

HCL nr. 80 din 23.12.2020 privind rectificartea bugetului la SC PRESTARI SERVICII

Sari la conținut