HCL nr.1 din 31.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024

HCL nr.2 din 31.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023 pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat

HCL nr.3 din 31.01.2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem. II, anul 2022

HCL nr.4 din 31.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2023

HCL nr.5 din 31.01.2023 privind aprobarea implementării proiectului – HUB de servicii MMSS-SII MMSS, cod MySmis 130963

HCL nr.6 din 31.01.2023 privind aprobarea participării UAT Vizantea-Livezi prin CL Vizantea-Livezi la parteneriatul LEADER în vederea depunerii sprijinului pregătiror și a implementării SDL

HCL nr.7 din 31.01.2023 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului TUDOR OCTAVIAN și vacantarea unui post de consilier

HCL nr.8 din 31.01.2023 privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei Primăriei Vizantea-Livezi

HCL nr.9 din 31.01.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții CONSTRUIRE ROLLER COASTER

HCL nr.10 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr.11 din 31.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VIZANTEA-LIVEZI

HCL nr.12 din 24.02.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vizantea-Livezi, jud. Vrancea

HCL nr.13 din 24.02.2023 privind participarea la apelul de proiecte din PNRR – C15 Educație- DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALEDIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

HCL nr.14 din 30.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință al CL Vizantea-Livezi, județul Vrancea pentru lunile aprilie, mai, iunie 2023

HCL nr.15 din 30.03.2023 privind aprobarea Raportului primarului comunei Vizantea-Livezi

HCL nr.16 din 30.03.2023 privind aprobarea Regulamnetului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Vizantea-Livezi

HCL nr.17 din 30.03.2023 privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al comunei Vizantea-Livezi, domnului Mititelu Gheorghe – veteran de război

HCL nr.18 din 30.03.2023 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Vizantea-Livezi

HCL nr.19 din 30.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – sume eligibile UAT Vizantea-Livezi, faza PT, pentru obiectivul de investiții – Construire Bază de tratament

HCL nr.20 din 30.03.2023 privind obținerea acorduliui de principiu pentru investiția – MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VIZANTEA-LIVEZI, JUD. VRANCEA – etapa 2

HCL nr.21 din 30.03.2023 privind obținerea acordului de principiu pentru investiția – CONSTRUIRE INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ

HCL nr.22 din 30.03.2023 privind aprobarea și actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor

HCL nr.23 din 30.03.2023 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai CL Vizantea-Livezi

HCL nr.24 din 12.04.2023 privind obținerea acordului de principiu

HCL nr.25 din 12.04.2023 privind validare mandat consilier local

Hotararea nr.26 din 24.04.2023 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investitii ,,Regularizare albie parau Vizauti

Hotararea nr.27 din 24.04.2023 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.28 din 24.04.2023 privind participarea comunei Vizantea Livezi la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finantat din Fondul de Mediu

Hotararea nr.29 din 24.04.2023 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Vizantea Livezi

HCL nr.30 din 05.05.2023

Hotararea nr.31 din 19.05.2023

HCL 31

Hotararea nr.32 din 29.05.2023 privind aprobarea participarii comunei Vizantea-Livezi la implementarea proiectului ,,Verde la educatie-microbuze electrice pentru elevi.

Hotararea nr.33 din 27.06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Vizantea -Livezi pentru lunile iulie, august, septembrie 2023.

Hotararea nr.34 din 27.06.2023 privind indicatori tehnico – economici ,,Modernizare iluminat public in com. Vizantea-Livezi, jud.Vrancea.

HCL 35

HCL 36

HCL 37

Hotararea nr.38 din 25 iulie 2023 aprobare PT si indicatori economici ,,Modernizare strazi in comuna Vizantea-Livezi, judetul Vrancea

Hotararea nr.39 din 25 iulie 2023 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.40 din.23.08.2023 privind Programul pt scoli al Romaniei

Hotararea nr. 41 din 23 august 2023 privind modificarea si actualizarea Statului de functii si a Organigramei Primariei Vizantea-Livezi, judetul Vrancea.

Hotararea nr. 42 din 23 august 2023 privind regulament de organizare si functionare al Consiliului Local

Hotararea nr.43 din 12.09.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Vizantea-Livezi, jud. Vrancea pt lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2023.

Hotararea nr. 44 din 12.09.2023 privind desemnare reprezentanti ai CLVizantea-Livezi in Consiliul de Administratie al Scolii Vizantea-Razaseasca in anul scolar 2023-2024.

Hotararea 45 din 12.09.2023 privind Programul pt Scoli al Romaniei

Hotararea nr. 46 din 12 septembrie 2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi”

Hotararea nr.47 din 20.09.2023 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I, anul 2023.

Hotararea nr. 48 din 20 septembrie 2023 privind constituirea echipei mobile pt interventia in regim de urgenta in cazurile de violenta domestica identificate pe raza com Vizantea-Livezi .

Hotararea nr.49 din 20.09.2023 privind valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa

Hotararea nr. 50 din 20.09.2023 privind obtinerea acordului de principiu pt investitia ,,Construire Scoala Gimnaziala sat Vizantea-Razaseasca, com Viz-Livezi, judetul Vrancea.

Hotararea nr. 51 din 20 Septembrie 2023 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 451-12.09.2023. (1)

Hotararea 52 din 29.09.2023 privind depunerea formularului de exprimare a interesului pt elaborarea Strategiei de Dezvoltare Teritoriala

Hotararea nr.53 din 18.10.2023 privind rectificarea bugetului local si aprobarea listei de investitii trimestru IV, anul 2023.

Hotararea nr.54 din 18.10.2023 privind implementarea proiectului ,,Sistem integrat de colectare si valorificare a gunoiului de grajd in cadrul comunei Vizantea-Livezi.

Hotararea nr.55 din 18.10.2023 privind aprobarea documentatiei licitatie masa lemnoasaconform act de punere in valoare nr.2300124700690-2023.

Hotararea nr.56 din 18 octombrie 2023.

Hotararea nr.57 din 18.10.2023 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Vizantea-Livezi.

Hotararea nr.58 din 18.10.2023 privind aprobare prelucrare cu titlu gratuit autoturism marca Volkswagen de la Directia Regionala a Finantelor Publice Galati.

Hotararea nr.59 din 10.11.2023 privind aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ,,Construire instalatie fotovoltaica”

Hotararea nr.60 din 10.11.2023 privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului cu titlu ,,Construire instalatie fotovoltaica sat Vizantea Manastireasa , comuna Vizantea Livezi.

Hotararea nr.61 din 10.11.2023 privind aprobarea proiectului tehnic (PT) si a indicatorilor tehnico-economici- faza PT ,,Reabilitare moderata a cladirilor publice, com. Vizantea-Livezi

Hotararea nr.62 din 10.11.2023 privind aprobarea preluare cu titlu gratuit a doua autovehicule marca Dacia Logan de la Institutia Prefectului-Judetul Vrancea. (1)

Hotararea nr.63 din 28.11.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024. (1)

Hotararea nr.64 din 28.11.2023 privind stabilirea componentei taxelor de salubritate

Hotararea 65 din 28.11.2023 aprobare documetantie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI ,,Construire pod din beton (1)

Hotararea nr. 66 din 28.11.2023 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Construire pod din beton armat peste Raul Vizauti, in Viz. Razaseasca sio asfaltare strazi in Comuna Viz.Livezi. (1)

Hotararea nr.67 din 28.11.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Com. Viz.Livezi

Hotararea nr.68 din 28.11.2023 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Vizantea Livezi. (1)

Hotararea nr.69 din 28.11.2023 privind aprobarea delegarii gestiunii Serviciului de alimentare cu apa din Viz.Livezicatre CUP

Hotararea nr. 70 din 28.11.2023 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 434 mp teren situat in T-55, P10690%, d. Olaru Sebastian Razvan pt construirea unei locuinte conform Legii nr.15 din 2003.

Hotararea nr. 71 din 28.11.2023 privind aprobarea dezmembrarii in 5 loturi a imobilului- teren inscris in Cartea funciara nr.51866 situat in Viz. Livezi in suprafata de 2582 mp.

Hotararea nr.72 din 28.11.2023 privind aprobarea statului de functii si a OrganigrameiPrimariei Vizantea-Livezi, conform prevederilor Legii nr.296 din 2023 incepand cu data de 01.01.2024

Hotararea nr.73 din 28.11.2023 privind aprobarea perioadei de sustenabilitate si a conditiilor post implementare pt proiectul Infiintare Centru Social de zi

Hotararea nr.74 din 28.11.2023 privind aprobarea mandatarii cu mandat special al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Vrancea Curata

Hotararea nr. 75 din 08.12.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Vizantea-Livezi, judetul Vrancea pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2024.

Hotararea nr. 76 din 08.12.2023 privind rectificarea bugetului local si aprobarea listei de investitii trim. IV, anul 2023.

Hotararea nr. 77 din 08.12.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Vizantea-Livezi, judetul Vrancea.

Hotararea nr. 78 din 19.12.2023 privind aprobarea proiectului de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025

Hotararea nr. 79 din 19.12.2023 privind rectificarea bugetului local trimestrul IV, anul 2023.

HCL nr.80 din 19.12.2023 privind revocare HCL nr.72 din 28.11.2023 privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei Primăriei Vizantea-Livezi, jud. Vrancea

Sari la conținut