HCL nr.1 din 31.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024

HCL nr.2 din 31.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023 pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat

HCL nr.3 din 31.01.2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem. II, anul 2022

HCL nr.4 din 31.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2023

HCL nr.5 din 31.01.2023 privind aprobarea implementării proiectului – HUB de servicii MMSS-SII MMSS, cod MySmis 130963

HCL nr.6 din 31.01.2023 privind aprobarea participării UAT Vizantea-Livezi prin CL Vizantea-Livezi la parteneriatul LEADER în vederea depunerii sprijinului pregătiror și a implementării SDL

HCL nr.7 din 31.01.2023 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului TUDOR OCTAVIAN și vacantarea unui post de consilier

HCL nr.8 din 31.01.2023 privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei Primăriei Vizantea-Livezi

HCL nr.9 din 31.01.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții CONSTRUIRE ROLLER COASTER

HCL nr.10 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr.11 din 31.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VIZANTEA-LIVEZI

HCL nr.12 din 24.02.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vizantea-Livezi, jud. Vrancea

HCL nr.13 din 24.02.2023 privind participarea la apelul de proiecte din PNRR – C15 Educație- DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALEDIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

Sari la conținut