HCL nr.1 din 31.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024

HCL nr.2 din 31.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023 pentru beneficiarii Legii nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat

HCL nr.3 din 31.01.2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem. II, anul 2022

HCL nr.4 din 31.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2023

HCL nr.5 din 31.01.2023 privind aprobarea implementării proiectului – HUB de servicii MMSS-SII MMSS, cod MySmis 130963

HCL nr.6 din 31.01.2023 privind aprobarea participării UAT Vizantea-Livezi prin CL Vizantea-Livezi la parteneriatul LEADER în vederea depunerii sprijinului pregătiror și a implementării SDL

HCL nr.7 din 31.01.2023 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului TUDOR OCTAVIAN și vacantarea unui post de consilier

HCL nr.8 din 31.01.2023 privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei Primăriei Vizantea-Livezi

HCL nr.9 din 31.01.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții CONSTRUIRE ROLLER COASTER

HCL nr.10 din 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

HCL nr.11 din 31.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VIZANTEA-LIVEZI

HCL nr.12 din 24.02.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vizantea-Livezi, jud. Vrancea

HCL nr.13 din 24.02.2023 privind participarea la apelul de proiecte din PNRR – C15 Educație- DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALEDIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

HCL nr.14 din 30.03.2023 privind alegerea președintelui de ședință al CL Vizantea-Livezi, județul Vrancea pentru lunile aprilie, mai, iunie 2023

HCL nr.15 din 30.03.2023 privind aprobarea Raportului primarului comunei Vizantea-Livezi

HCL nr.16 din 30.03.2023 privind aprobarea Regulamnetului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Vizantea-Livezi

HCL nr.17 din 30.03.2023 privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al comunei Vizantea-Livezi, domnului Mititelu Gheorghe – veteran de război

HCL nr.18 din 30.03.2023 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Vizantea-Livezi

HCL nr.19 din 30.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – sume eligibile UAT Vizantea-Livezi, faza PT, pentru obiectivul de investiții – Construire Bază de tratament

HCL nr.20 din 30.03.2023 privind obținerea acorduliui de principiu pentru investiția – MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VIZANTEA-LIVEZI, JUD. VRANCEA – etapa 2

HCL nr.21 din 30.03.2023 privind obținerea acordului de principiu pentru investiția – CONSTRUIRE INSTALAȚIE FOTOVOLTAICĂ

HCL nr.22 din 30.03.2023 privind aprobarea și actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor

HCL nr.23 din 30.03.2023 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai CL Vizantea-Livezi

HCL nr.24 din 12.04.2023 privind obținerea acordului de principiu

HCL nr.25 din 12.04.2023 privind validare mandat consilier local

Hotararea nr.26 din 24.04.2023 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investitii ,,Regularizare albie parau Vizauti

Hotararea nr.27 din 24.04.2023 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.28 din 24.04.2023 privind participarea comunei Vizantea Livezi la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finantat din Fondul de Mediu

Hotararea nr.29 din 24.04.2023 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Vizantea Livezi

HCL nr.30 din 05.05.2023

Hotararea nr.31 din 19.05.2023

HCL 31

Hotararea nr.32 din 29.05.2023 privind aprobarea participarii comunei Vizantea-Livezi la implementarea proiectului ,,Verde la educatie-microbuze electrice pentru elevi.

Hotararea nr.33 din 27.06.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Vizantea -Livezi pentru lunile iulie, august, septembrie 2023.

Hotararea nr.34 din 27.06.2023 privind indicatori tehnico – economici ,,Modernizare iluminat public in com. Vizantea-Livezi, jud.Vrancea.

HCL 35

HCL 36

HCL 37

Hotararea nr.38 din 25 iulie 2023 aprobare PT si indicatori economici ,,Modernizare strazi in comuna Vizantea-Livezi, judetul Vrancea

Hotararea nr.39 din 25 iulie 2023 privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr.40 din.23.08.2023 privind Programul pt scoli al Romaniei

Hotararea nr. 41 din 23 august 2023 privind modificarea si actualizarea Statului de functii si a Organigramei Primariei Vizantea-Livezi, judetul Vrancea.

Hotararea nr. 42 din 23 august 2023 privind regulament de organizare si functionare al Consiliului Local