HCL nr. 62 din 23.12.2019 cu privire la rectificarea bugetului local pe 2019

HCL nr 61 din 23.12.2019 cu privire la aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021

HCL nr. 60 din 23.12.2019 privind infiintarea serviciului voluntar de tip VI, a regulamentului de organizare si functionare si a organigramei SVSU

HCL 59 din 23.12.2019 privind aprobarea Planului de Actiune privind serviciile sociale pe 2019 (2)

HCL nr. 58 din 11.12.2019 privind aprobarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea pomului de iarna pentru copiii din comuna.

HCL nr.57 din 11.12.2019 cu privire la rectificarea bugetului local pe 2019

HCL nr. 56 din 11.12.2019 privind modificarea art.1 din HCL nr.10 din 28.02.2019 privind bugetul la SC PRESTARI SERVICII VIZANTEA-LIVEZI SRL2020

HCL nr.55 din 11.12.2019 cu privire la stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru 2020

HCL nr. 54 din 28.11.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020.

HCL nr. 53 din 28.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

HCL nr. 52 din 25.10.2019 cu privire la rectificarea bugetului local pe 2019

HCL nr. 51 din 25.10.2019 privind stabilirea unor restrictii de tonaj pe drumul comunal Piscu-Radului.

HCL din 50 din 21.10.2019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei, nr.462019 privind modificarea inventarului public

HCL nr. 49 din 21.10.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta pe 2019

HCL nr. 48 din 21.10.2019 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul ,,Modernizare Drumuri de Interes Local,,

HCL nr. 47 din 21.10.2019 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare

HCL nr. 46 din 26.09.2019 privind modificarea Inventarului Public si privat al comunei prin trecerea unor suprafete

HCL nr. 45 din 26.09.2019 privind Rectificarea Bugetului Local pe 2019

HCL nr. 44 din 26.09.2019 privind desemnare reprezentanti ai Consiliului Local in Consil. de Administratie al Scolii

HCL nr.43 din 26.09.2019 cu privire la aprobarea Proiectului privind stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021.

HCL nr. 42 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare si functionare a Consiliului Local

HCL nr.41 din 28.08.2019 privind modificarea inventarului public-trecere Camin Cultural Vizantea-Manastireasca, in domeniul public privat

HCL nr.40 din 28.08.2019 privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asist. personali, sem.I

HCL nr. 39 din 28.08.2019 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea fondului national de garantare

HCL nr. 38 din 28.08.2019, privind alegere presedinte

HCL nr.37 din 28.08.2019

HCL nr. 36

HCL nr 35

HCL nr. 34

HCL nr. 33

HCL nr. 32

HCL nr. 31

HCL nr.30 din 28.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei

HCL nr.29 din 28.06.2019 privind aprobarea – respingerea cererii SC KATISAN SRL

HCL nr.28 din 28.07.2019 privind aprobarea principiilor ,,Responsabilitatii fata de cetateni si tarifarea echitabila corelata cu cantitatea serviciului prestat”- serviciu public de salubritate

HCL nr. 27 din 24.05.2019 privind aprobarea in principiu a proiectului ,,SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA,,

HCL nr. 26 din 24.05.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ,,Modernizare drumuri comunale si pod din beton armat,,

HCL nr.25 din 08.05.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ”

HCL nr 24 din 08.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,DESFIINTARE SI CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL SAT VIZANTEA-MANASTIREASCA”

HCL nr 23 din 12.04.2019 cu privire la aprobare

HCL nr.22 din 12.04.2019 cu privind aprobarea bugetului la SC PRESTARI SERVICII2019

HCL nr.21 din 12.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului local si lista de investitie pe 2019

HCL nr. 20 din 12.04.2019 privind aprobarea exploatarii unei cantitati de masa lemnoasa din domeniul public al comunei, din afara fondului forestier

HCL nr.19 din 12.04.2019 privind aprobarea actualizarii componentei Consiliului Comunitar Consultativ si a Regulamentului de organizare si functionare al acestuia

HCL nr. 18 din 12.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala al comunei Vizantea-Livezi.

HCL nr.17 din 12.04.2019 privind aprobare curatare vegetatie forestiera – pasuni in

HCL nr.16 din 12.04.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta- aprilie, mai, iunie – Marasteanu Fanica

HCL nr 15 din 07.03.2019 privind asumarea neasumarea de responsabilitati privind implementarea ,,Programului in scoli”

HCL nr. 14 din 28.02.2019 privind aprobarea contractului de prestari servicii de colectare separata

HCL nr. 13 din 28.02.2019 privind aprobarea regulamentului de exploatare , functionare si intretinere

HCL nr. 12 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe 2019

HCL 11 din 28.02.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ,,Modernizare drumuri comunale si pod din beton armat”

HCL nr 10 din 28.02.2019 cu privire la aprobare buget SC PRESTARI SERVICII-2019

HCL nr 9 din 28.02.2019 cu privire la aprobare cont anual de executie SC PRESTARI 2018

HCL nr. 8 din 28.02.2019 cu privire la executia bugetara cont de incheiere executie bugetara -2018

HCL nr. 7 din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei stat de functii si grila de salarizare la SC PRESTARI SERVICII SRL

HCL nr 6 din 28.02.2019 privind aprobare raport semestrul II 2018, activitate asistenti personali ai persoanei cu handicap angajati ai UAT

HCL nr. 5 din 28.02.2019 cu aprobare nr. de asistenti personali- persoane cu handicap grav

HCL nr. 4 din 28.02.2019 cu aprobare si actualizare ,,Plan de analiza si acoperire a riscului”

HCL nr.3 din 28.02.2019 privind aprobare prin licitatie publica-2,50 ha ,,Groapa Boului”

HCL nr.2 din 28.02.2019 privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului

HCL nr.1 din 28.02.2019 privind aprobare stat de functii si organigrama