HCL 75 din 17.12.2018 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al CL, pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2019

HCL 74 cu privire la acordarea unei subventii pentru acoperire cheltuieli de functionare a serviciului public de salubritate

HCL 73 cu privire la stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2019

HCL nr.72 din 17.12.2018 cu privire la aprobarea bugetului la SC PRESTARI SERVICII

HCL nr 71 din 17.12.2018 cu privire la rectificarea bugetului local pe 2018

HCL nr. 70 din 17.12.2018 cu privire la aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei

HCL nr.69 din 17.12.2018 cu privire la aprobarea Proiectului privind organizarea retelei scolare 2019-2020

HCL nr.68 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia ,,Interconectare retele existente si infiintare rezerva de 120 m.c.apa

HCL nr.67din 15.11.2018 privind alocarea sumei de 15 000 lei pentru organizarea pomului de iarna si acordarea de cadouri

HCL nr.66 din 15.11.2018 privind aprobarea unor festivitati in cinstea Centenarului din data de 1 decembrie 2018

HCL 65 din 19.11.2018 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei

HCL nr. 64 din 15.11.2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

HCL nr.63 din 15.11.2018 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr.62 din 15.10.2018

HCL nr.61 din 15.10.2018

HCL nr. 60 din 15.10.2018

HCL nr.59 din 15.10.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG-ului

HCL nr.58 din 15.10.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale pe 2018-2019

HCL nr 57 din 15.10.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.56 din 30.08.2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I anul 2018.

HCL nr.55 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea furnizarii cantitatii de 85 m.c. material lemnos din stocul existent la comuna Vizantea-Livezi catre Scoala Vizantea-Razaseasca.

HCL nr.54 din 30.08.2018 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la inv.,,Reabilitare gradinita in comuna Vizantea-Livezi’, in urma modificarii devizului economic.

HCL nr.53 din 30.08.2018 cu privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav.

HCL nr.52 din 30.08.2018 privind rectificarea bugetului local pa 2018.

HCL nr.51 din 27.07.2018 privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate .

HCL nr.50 din 27.07.2018 privind modificarea Statului de functii la Primaria comunei Vizantea-Livezi.

HCL nr.49 din 27.07.2018 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei.

HCL nr.48 din 09.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe 2018.

hcl47

HCL nr.46 din 29.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local. (1)

HCL45

77HCL nr.44 din 29.06.2018 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,,Reabilitare sediu primarie”.

HCL nr.43 din 29.06.2018 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici-Modernizare drumuri comunale sat Vizantea-Razaseasca.

HCL nr.42 din 29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,,Modernizare drumuri

HCL nr.41 din 29.06.2018 privind concesionarea, prin licitatie publica-1273 m.p.-Budianu.

HCL nr.40 din 29.06.2018 privind modificarea inventarului domeniului privat-adaugare teren 1273 m.p.

HCL nr.39 din 29.06.2018 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 469 m.p.-teren Ciobotaru Ionut.

HCL nr.38 din 29.06.2018 privind atribuirea suprafetei de 399 m.p.-Fantu Fanica.

HCL37

HCL36

HCL35

HCL34

HCL33

HCL32

HCL31

HCL30

HCL29

HCL28

HCL27

HCL nr.26 din 27.04.2018 Aprobare indicatori tehnico – economici Reabilitare gradinita Vizantea – Livezi

HCL nr.25 din 27.04.2018 Aprobare indicatori tehnico – economici Reabilitare sediu primarie

HCL nr.24 din 27.04.2018 Trecere suprafete din domeniul public in domeniul privat

HCL nr.23 din 27.04.2018 Actualizarea suprafete domeniu public

HCL nr.22 din 27.04.2018 Actualizare Plan Măsuri și Analiza a Riscurilor

HCL nr.21 din 30.03.2018

HCL nr.20 din 30.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Vizantea-Livezi, pentru lunile aprilie, mai si iunie 2018.

HCL nr.19 din 30.03.2018

HCL nr.18 din 30.03.2018

HCL nr.17 din 30.03.2018

HCL nr.16 din 30.03.2018

HCL nr.15 din 30.03.2018 privind aprobare indicatori tehnico-economici proiect ,,Modernizare drumuri comunale ” faza P.T.

HCL nr.14 din 30.03.2018 privind aprobare Regulament de exploatare, functionare si intretinere instalatii centrale.

HCL nr.13 din 26.02.2018 privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi apartinand comunei Vizantea-Livezi.

HCL nr.12 din 26.02.2018 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei.

HCL nr.11 din 26.02.2018 limite cheltuieli pt.autoturismul Dacia-Logan, si costurile pentru convorbirile telefonice.

HCL nr.10 din 26.02.2018 privind aprobarea Organigramei si a statului de functii la Primaria Comunei Vizantea-Livezi.

HCL nr.9 din 31.01.2018 privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului UAT.

HCL nr.8 din 31.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pt.2018.

HCL nr.7 din 31.01.2018 privind aprobarea bugetului local, listei de investitii si utilizare fond de rulment pe anul 2018.

HCL nr.6 din 31.01.2018 privind marirea capitalului socialla S.C. PRESTARI SERVICII S.R.L. prin predarea autoturismului Dacia Logan.

HCL nr.5 din 31.01.2018 privind modificarea art.1.(1) din HCL 8229.11.2017 taxa pt.utilizarea infrastructurii publice locale,a drumurilor comunale, forestiere.

HCL nr.4 din 31.01.2018 privind aprobarea contului anual de executie pt.2018 la S.C. PRESTARI SERVICII.

HCL nr.3 din 31.01.2018 cu privire la aprobarea bugetului la S.C. PRESTARI SERVICII pe anul 2018.

HCL nr.2 din 31.01.2018 privind aprobarea organigramei, stat de functii si a grilei de salarizare la S.C. PRESTARI SERVICII S.R.L. pt.2018.

HCL nr.1 din 31.01.2018 privind aprobarea contului de executie pe sectiuni,a bugetului local la sf.trim.IV pe anul 2017.

Sari la conținut