HCL nr.89 din 29.11.2017 Alocarea sumei de 11 300 lei pt.organizarea pomului de iarna si acordarea de cadouri copiilor

HCL nr.88 din 29.11.2017 Aprobarea Proiectului privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019.

HCL nr.87 din 29.11.2017 darea in folosinta cu titlu gratuit a suprafetei de 616 m.p. teren intravilan, Parohiei Romano-Catolice.

HCL nr.86 din 29.11.2017 Modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Viz.Livezi

HCL nr 85 din 29.11.2017 vanzare negociere directa a unui teren de 173 m.p. proprietate privata a comunei Vizantea-Livezi.

HCL nr 84 din 29.11.2017 transformarea functiei publice din inspector debutant in inspector clasa I, la compartimentul agricol.

HCL nr.83 din 29.11.2017 Actualizare ,,Plan de Analiza si Acoperire a Riscurilor”.

HCL nr.82 din 29.11.2017 taxa utilizare infrastructura locala

HCL nr.81 taxe si impozite locale 2018

HCL nr.80 din 29.11.2017 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017.

HCL nr.79 din 30.10.2017 privind modificarea inventarului domeniul public al comunei Vizantea-Livezi

HCL nr.78 din 30.10.2017 cu privire la dezmembrarea suprafetei de 1.049 m.p. in doua loturi.

HCL nr.77 din 30.10.2017 cu privire la aprobarea exploatarii unei cantitati de m,asa lemnoasa din proprietatea Comunei Vizantea -Livezi,judetul Vrancea.

HCL nr.76 din 30.10.2017 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2017.HCL nr.75 din 30.10.2017 pentru Regulament model card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap.

HCL nr.74 din 30.10.2017 privind modificarea anexei nr.1 din HCL nr.50 din 31.07.2017 la pct.1, care face parte integranta din hotarare.

HCL nr.73 din 30.10.2017 privind actualizare indicatori tehnico-economici

Hotararea nr.72 din 10.10.2017 privind implementarea proiectului ,,DESFIINTARE SI CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL SAT VIZANTEA-MANASTIREASCA, COMUNA VIZANTEA-LIVEZI”.

HCL 71

HCL 70

HCL 69

HCL 68

HCL 67

HCL 66

HCL 65

Hotararea nr.64 din 28.08.2017 cu privire la modificarea inventarului domeniului privat al comunei,prin adaugarea terenului de 148 m.p.

Hotararea nr.63 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici.

Hotararea nr.62 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea implementarii proiectului Centrului de zi

Hotararea nr. 61 din 18.08.2017 cu privire la aprobarea documentatiei de alipire a doua terenuri-proprietate publica a comunei

Hotararea nr.60 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea D.A.T.C pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare spatii pentru activitati sportive si de

Hotararea nr.59 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea incheierii contractului pentru realizarea serviciului de salubrizare si transportul separat a

Hotararea nr.58 din 31.07.2017 cu privire la rectificarea bugetului local pe trimestrul III an bugetar 2017.

Hotararea nr.57 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea contului de executie pe sectiuni, a bugetului local la sfarsitul trimestrului II pe anul 20

Hotararea nr.56 din 31.07.2017 cu privire la concesionarea, prin licitatie publica a unui teren de 30.400 m.p.format din 17 loturi in Carbunaru.

Hotararea nr.55 din 31.07.2017 cu privire la vanzarea prin negocierea directa a unui teren in suprafata de 264 m.p.

Hotararea nr.54 din 31.07.2017 cu privire la vanzarea prin negociere directa a unui teren de 643 m.p.proprietate privata a comunei Vizantea – Livezi

Hotararea nr.53 din 31.07.2017 cu privire la modificarea inventarului domeniului public al Comunei,prin trecerea suprafetelor de 643 m.p. si 264 m.p

Hotararea nr.52 din 31.07.2017cu privire la stabilirea indemnizatiei consilierilor locali pentru participare la sedintele Consiliului Local.

Hotararea nr.51 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea propunerii de trecere in proprietatea unor cetateni din Vizantea-Livezi,unele terenuri propri

Hotararea nr.50 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale.

Hotararea nr.49 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea Organiogramei si a Statului de functii.

HCL nr.48 cu privire la modificarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc Domeniul public Vizantea-Livezi.

HCL nr.47 din 20 iunie-schimbare destinatie scoala I-IV Piscu-Radu imobil ca dest.”CENTRU SOCIAL DE ZI”

HCL nr.46 din 20 iunie-alegerea presedintelui de sedinta iulie-septembrie.

HCL nr.45 din 20 iunie-implementare proiect”Construire platforma comunala depoz.gunoi”.

HCL nr.44 din 20 iunie-aprobare buget la SC PRESTARI SERVICII -Viz.-Livezi SRL-2017.

HCL nr.43 din 20 iunie-aprobare schimb de teren-Com.Viz.-Livezi si Parohia Romano-Catolica.

HCL nr.42 din 20 iunie-modificarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public prin adaugare.

HCL nr.41 din 20 iunie-vanzarea prin negociere directa teren de 850 m.p. proprietate privata.

HCL nr.40 din 20 iunie -vanzarea prin negociere directa teren de 544 m.p. proprietate privata.

HCL nr.39 din 20 iunie-vanzarea prin negociere directa teren de 796 m.p. proprietate privata.

HCL nr.38 din 20 iunie-vanzarea prin negociere directa teren de 781 m.p. proprietate privata.

HCL nr.37 din 20 iunie-vanzare prin negociere directa teren de 781 m.p.proprietate privata .

HCL nr.36 din 20 iunie-vanzare prin negociere directa teren de 574 m.p. proprietate privata.

HCL nr.35 din 20 iunie-vanzare prin negociere directa teren de 500 m.p. proprietate privata.

HCL nr.34 din 20 iunie-vanzarea prin negociere directa teren de 479 m.p. proprietate privata.

HCL nr.33 din 20 iunie-vanzarea prin negociere directa teren de 479 m.p. proprietate privata.

HCL nr.32 din 20 iunie 2017 cu privire la vanzarea prin negociere directa teren de 562 m.p. proprietate privata

HCL nr.31 din 20 iunie 2017 cu privire la vanzarea prin negociere directa teren de 503 m.p. proprietate privata

HCL nr.30 din 20 iunie 2017 cu privire la vanzarea prin negociere directa teren de 547 m.p. proprietate privata.

HCL nr.29 din 20 iunie 2017 cu privire la aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile aflate pe domeniul privat.

HCL 28 privind modificarea și completarea invetariului domeniului privat al comunei

HCL nr.27 din 28.04.2017 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public in domeniul privat al comunei,in vederea efectuarii unui schimb de teren.

HCL nr.26 din 28.04.2017 privind aprobarea contului anual de executie pentru anul 2016 la SC PRESTARI SERTVICII VIZANTEA-LIVEZI SRL

HCL nr.25 din 28.04.2017 privind infiintarea Serviciului de transport public local de marfa in cadrul compartimentului administrativ-gospodaresc.

HCL nr.24 din 28.04.2017 cu privire la stabilirea subventionarii tarifului de salubrizare din HCL nr.23

HCL nr.23 din 28.04.2017 privind stab.tarifului pentru salubrizare in comuna Vizantea-Livezi.

HCL nr.22 din 28.04.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Vizantea-Livezi la sf. trim.1-2017.

HCL NR.21 din 11.04.2017 privind aprobarea obiectivului de investitii Construire Camin Cultural.

HCL nr.20 din 16.03.2017 privind organizarea retelei scolare 2017-2018.

HCL nr.19 din 16.03.2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta aprilie-iunie-Rosioru Gheorghe.

HCL nr.18 din 16.03.2017 privind eficentizarea energetica a cladirilor publice com.Vizantea-Livezi.

HCL nr.17 din 16.03.2017 privind modificarea inventarului domeniului public.

HCL nr.16 din 16.03.2017 privind infiintare centru social de zi si punct de ingrijire la domiciliu.

HCL nr.15 din 16.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului local,listei de investitii si utilizare fond de rulment-2017.

HCL nr.14 din 27.02.2017 privind aprobarea SF si Indicatori Asfaltare drumuri Comunale.

HCL nr.13 din 27.02.2017 cu privire la incheiere executie bugetara anul 2016.

HCL nr.12 din 27.02.2017 cu privire la trecere cladire CAP domeniul public-domeniul privat.

HCL nr.11 din 27.02.2017 cu privire la implementarea proiectului DC63 si Pod din beton armat.

HCL nr.10 din 27.02.2017 privind aprobarea indicatori DC 63.

HCL nr.9 din 12.02.2017 privind infiintarea unui parc de recreere sat Vizantea-Livezi.

HCL nr.8 din 12.02.2017 cu privire la actualizare indicatori tehno economici Camin-Razaseasca.

HCL nr.7 din 12.02.2017 cu privire la actualizare indicatori tehno-economici Cofinantare Drumuri.

HCL nr.6 din 12.02.2017 cu privire la actualizare indicatori tehnico economici Drumuri comunale.

HCL nr.5 din 31.01.2017 privind imputernicire Primar reconstruire Camin Vizantea-Manastireasca.

HCL nr.4 din 31.01.2017 privind imputernicire Primar -Modernizare Parc Vizantea-Manastireasca

HCL nr.3 din 31.01.2017 cu privire la infiintare parc de recreere,sat.Vizantea-Razaseasca.

HCL nr.2 din 31.01.2017 cu privire la demolarea imobilului-Cladire CAP sat Vizantea-Manastireasca.

HCL nr.1 din 31.01.2017 privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului UAT.

Sari la conținut