Despre

Numele satelor aflate in administratie: Livezile, Piscu Radului, Mesteacănu, Vizantea Răzășească, Vizantea Mănăstirească
Suprafata: 7546 ha
Intravilan: 228 ha
Extravilan: 7500 ha
Populaţie: 4145
Gospodării: 1874
Nr. locuinţe: 1878
Nr. gradiniţe: 5
Nr. şcoli: 5
Asezarea geografica: Localitatea se află situată în nord.vestul judeţului Vrancea
Activităţi specifice zonei: Prelucrarea materialului lemnos, Comerţ,
Activităţi economice principale: Agricultură, Creşterea animalelor, Pomicultură
Comerț
Reparaţii auto
Valorificarea fructelor de pădure
Obiective turistice: Mănăstirea “Înălţarea Sfintei Cruci”, din satul Vizantea Mănăstireasca, construită în timpul domnitorului Vasile Lupu 1634-1653
Apele minerale (foarte clorurate, iodate – izvorul nr. 1, sulfuroase, slab clorurate, calcice-izvoarele 2,3,4 sulfuroase, alkaline şi foarte clourate-izvoarele 5 şi 6)
Evenimente locale: 15-16 august “Zilele Comunei”
Facilităţi oferite investitorilor: Concesionarea terenului în vederea valorificării apelor minerale
Concesionarea izvoarelor minerale
Proiecte de investiţii Proiect integrat – modernizarea drumurilor comunale şi a drumurilor de interes local
Extindere reţele electrice
Centru social de urgent
Canalizare şi staţie de epurare
Reabilitare Cămin Cultural Vizantea Mănăstirească