Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

PRIMĂRIA COMUNEI Vizantea-Livezi, județul Vrancea organizează la sediul său din comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante: • inspector, clasa I, gradul profesional asistent – urbanism și cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vizantea-Livezi, județul Vrancea; Proba scrisă se desfășoară în data de 7 martie 2017 […]

Nota – Inspector clasa I

Prin prezenta va aducem la cunoștința că, pentru ocuparea funcției publice de execuție „Inspector clasa I, gradul profesional asistent – urbanism și cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vizantea-Livezi, candidații trebuie să îndeplinească pe lângă condițiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999 actualizata, și condiții specifice, care constă în: • […]

Anunt Selectie

Primăria Vizantea-Livezi, județul Vrancea anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu […]