6 Results for "cadastru"

Anunț achiziții Servicii pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale

ANUNT CAIET DE SARCINI Contract-prestare-servicii Formulare Ordin procedura finantare

Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară conform OUG nr. 35/2016, pentru imobilele și sectoarele cadastrale ale comunei Vizantea – Livezi, jud. Vrancea

Anunt cadastru Vizantea – Livezi 3-07-2017

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Primăria comunei Vizantea – Livezi  prelucrează în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal, […]

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

PRIMĂRIA COMUNEI Vizantea-Livezi, județul Vrancea organizează la sediul său din comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante: • inspector, clasa I, gradul profesional asistent – urbanism și cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vizantea-Livezi, județul Vrancea; Proba scrisă se desfășoară în data de 7 martie 2017 […]

Nota – Inspector clasa I

Prin prezenta va aducem la cunoștința că, pentru ocuparea funcției publice de execuție „Inspector clasa I, gradul profesional asistent – urbanism și cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vizantea-Livezi, candidații trebuie să îndeplinească pe lângă condițiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999 actualizata, și condiții specifice, care constă în: • […]

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

PRIMĂRIA COMUNEI Vizantea-Livezi, județul Vrancea organizează la sediul său din comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante